โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินสำหรับผู้พักอาศัย
 
   
 

  

                    หากพนักงานที่ได้รับจัดสรรที่พักบุคลากรต้องการมีความจำเป็นต้องโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินในเรื่องต่าง ๆ    ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ตามหมายเลขดังนี้

                    1) ระบบงานรักษาความปลอดภัย  รถพยาบาล การประปา ไฟฟ้า  โทรฉุกเฉินได้ที่   ศูนย์วิทยุ  075-673392  , โทร.ภายใน  3392 , 3395 ,3333 

                    2) ระบบงานทำความสะอาดและแม่บ้าน โทร. 3870 , 075-673000 ต่อ 3870 ,  089-5921708 คุณกฤษณา องอาจ (ผู้ประสานงาน)

                     3) ระบบงานภูมิทัศน์ การขนย้าย การตัดหญ้า การจัดเก็บขยะนอกอาคาร โทร.3871 ,   075-673000 ต่อ 3871 ,083-5202890 คุณธนูศิลป์  แก้วพิชัย (ผู้ประสานงาน)

                     หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับการพักอาศัยอื่นโทร.075-673777, โทรภายใน 3777,    089-7267294 คุณศิริรัตน์ ทิพรัตน์ (ผู้ประสานงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)   หรือ โทร.075-673890 , โทรภายใน 3890, 087-4673405 ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ (ผู้ประสานงานที่พัก  ส่วนอาคารสถานที่

 


CS Project : Walailak University @2006