แจ้งกำหนดวันสิ้นสุดการเข้าพัก
 
   
 

พนักงานสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ โดยเข้าสู่ระบบ สามารถใช้ Username และ Password เดียวกับ WU-Pass หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ นางศิริรัตน์ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทร. 3777

 


CS Project : Walailak University @2006